herdzik.pro

Narzędzia dla Leadera

Odkryj swój cel zawodowy

Test celów zawodowych został przygotowany w oparciu o agendę siedemnastu celów Zrównoważonego Rozwoju oraz zwiąnych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. 

Dotyczą osiągnięć w 5 obszarach – tzw. 5xP: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership).

Oświadczenie – ikony (SDG – Sustainable Development Goals) wykorzystywane są tylko w celach administracyjnych